REKLAMACJE

  1. Wszystkie wyroby dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.

  2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z dokumentem zakupu oraz pisemną reklamacją.

  3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary.

  4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Klient powinien sporządzić wraz z doręczycielem pisemny protokół uszkodzenia zawartości przesyłki.

  5. Miejscem rozpatrywania reklamacji jest siedziba Firmy.


ZWROTY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 w/w ustawy, tj.:

  • jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

  • konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Zwrot należności za towar nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od odstąpienia od umowy, drogą przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.

Zwracany towar należy odsyłać razem z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży jeśli takie oświadczenie nie zostało przesłane wcześniej.

Klient zwraca towar na własny koszt, jednakże Klientowi zwracane są koszty dostawy towaru.

Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek ze zwróconym towarem za zaliczeniem pocztowym. W takim przypadku wróci on do dostawcy na jego koszt.

Formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem: Formularz zwrotu

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona korzysta z cookie!

Po więcej informacji zapoznaj się z naszym regulaminem.