Polityka prywatności serwisu http://elektromarketania.pl

Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k.


     Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez Sklep internetowy Elektromarketania.pl prowadzony pod adresem http://elektromarketania.pl (zwana dalej Witryną) przez Centrum Elektryczne ANIA Boguccy sp. z o.o. sp. k., NIP: 832 000 41 79, REGON: 730015440 z siedzibą pod adresem: ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń.

     Administratorem Twoich danych osobowych podawanych podczas korzystania z usług serwisu jest Centrum Elektryczne ANIA Boguccy sp. z o.o. sp. k., KRS:0000473142 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 832 000 41 79, REGON: 730015440 z siedzibą pod adresem: ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń.

     Sklep internetowy Elektromarketania.pl dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

     Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

     Kontakt z nami dla wszystkich zagadnień dotyczących Twoich danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: a.bednarek@centrumelektryczne.pl lub listownie pod adresem: Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Z przysługujących Ci praw możesz również skorzystać poprzez: zakładkę „Moje konto” - moduł „Zarządzanie prywatnością” w panelu klienta serwisu Elektromarketania.pl

 
Skąd mamy Twoje dane

     Twoje dane osobowe są pozyskiwane przede wszystkim od Ciebie, podając nam swoje dane w związku z realizacją transakcji sprzedaży produktów za pośrednictwem naszego serwisu lub podczas rejestracji w naszym serwisie (na Elektromarketania.pl) lub wypełniając formularz zapisu na Newsletter. Twoje dane uzyskujemy również w związku ze składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.

 
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

     Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. realizacji zamówienia w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy łączącej Klienta z Administratorem (art. 6 ust. 1 b) RODO)
  2. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora – (art. 6 ust. 1 f) RODO).
  3. świadczenia bezpłatnej usługi Newsletter - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 f) RODO), zgoda na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  4. do odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie Elektromarketania.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jestwykonanie umowy łączącej Klienta z Administratorem (art. 6 ust. 1 b) RODO)
  5. zapisywania danych w plikach cookies, dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (prawo telekomunikacyjne)


W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie.

Sklep internetowy podczas składania zamówienia i dokonywania zakupów zbiera od Państwa następujące dane:

- nazwisko i imię

- adres dostawy

- adres poczty elektronicznej (e-mail)

- numer telefonu

- nazwa firmy

- dane firmy

- nr NIP jeśli klient życzy sobie fakturę VAT.

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozliczenia zamówienia i jego zrealizowania.

W serwisie przechowywana jest ponadto historia zamówień. Do tych danych użytkownik ma dostęp po zalogowaniu.


Podczas zapisu na Newsletter podawane są dane:

- adres poczty elektronicznej (e-mail)

- imię użytkownika.

Imię wykorzystywane jest w celu personalizacji wiadomości, a adres e-mail w celu jej dostarczenia pod wskazany przez użytkownika adres.


Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji. Bezpłatna usługa newsletter polega na przesyłaniu informacji marketingowych naszej oferty produktów sklepu Elektromarketania.pl. Użytkownik serwisu jest informowany o tym podczas zapisu na newsletter.

Sklep internetowy nie dopisuje adresów e-mail do bazy newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzyma zwrotnie na podany przez siebie adres e-mail. Dopiero w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter.

Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać wiadomości za pośrednictwem usługi newsletter mogą w każdej chwili wypisać się z bazy poprzez kliknięcie na link „rezygnacja”, który zawsze jest dostępny w otrzymanej wiadomości mailowej. Wypisane osoby nie będą już otrzymywały wiadomości newsletter.

Podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie podawane są adres e-mail oraz numer zamówienia, by Sklep internetowy mógł odpowiedzieć na zadane za pośrednictwem formularza pytanie. Numer zamówienia (w przypadku osoby która złożyła zamówienie) służy ułatwieniu identyfikacji Klienta.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

 
Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, a po tym czasie przez okres przewidziany prawem lub do ewentualnego dochodzenia roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 
Komu możemy udostępniać dane

W celu realizacji zamówienia Sklep internetowy może udostępnić zebrane od Ciebie dane partnerom, z pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, producenci / dystrybutorzy produktów. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Sklep elektromarketania.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Ciebie właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Administrator Sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich. Powinni Państwo ze swojej strony zachować w poufności login i hasło do sklepu elektromarketania.pl i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie z prośbą o ich podanie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z zakupów na stronie sklepu internetowego elektromarketania.pl.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (cookies)

Sklep internetowy Elektromarketania.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, poza danymi zawartymi w plikach cookies.


Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Zawierają one pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny lub trwały. Sesyjne pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się / zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie w celach takich jak:

- utrzymanie bieżącej sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła

- tworzenia odpowiednich statystyk, które pomagają nam uzyskać informacje, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam ulepszanie budowy i zawartości strony internetowej.

- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji "Pomoc" w menu wybranej przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś na Witrynę.

Masz możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnisz swoje hasło lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.


Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Twoje prawa obejmują również prawo do przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisu prawa. Masz również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w określonym celu np. w celach marketingowych.

Z powyższych praw możesz skorzystać poprzez: zakładkę „Moje konto” - moduł „Zarządzanie prywatnością” w panelu klienta serwisu Elektromarketania.pl lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: a.bednarek@centrumelektryczne.pl lub listownie na adres: Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k., ul. R. Traugutta 43, 98-300 Wieluń z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz zmianą, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.


Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.


Na podstawie przepisu prawa Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, usług w zakresie obsługi sprzedaży, działań marketingowych czy wysyłania newslettera. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych. Z podmiotami, którym dane powierzono zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych.


Komunikacja między klientem a stroną sklepu elektromarketania.pl odbywa się przy użyciu bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

Konto każdego użytkownika jest chronione przez login i hasło. Hasło jest przechowywane w postaci zakodowanej - w przypadku utraty hasła jest możliwe ustawienie nowego hasła.
 

Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa o ochronie danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej naszego serwisu.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Nasza strona korzysta z cookie!

Po więcej informacji zapoznaj się z naszym regulaminem.